۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

ادویه و چاشنی

دارچین ۱۰۰گرم جعبه

۱۹,۰۰۰ تومان

ادویه و چاشنی

زردچوبه ۱۰۰گرم جعبه

۱۷,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان

قند و نبات

شکر پنیر هل دار

۱۹,۰۰۰ تومان